Ruszamy z naborem GammaRebels powered by Poczta Polska

 

Już 3 lutego ruszamy z naborem GammaRebels powered by Poczta Polska, realizowanego w ramach programu Scale UP. Jesteście gotowi do podjęcia wyzwania i zmierzenia się z oczekiwaniami partnera, który ma dostęp do wszystkich klientów w Polsce? Skonsultujcie z nami swoją propozycję jeszcze zanim ruszy nabór.
Na wstępie – zadamy Wam 3 pytania:

 • Czy Wasz zespół zweryfikował już swoją koncepcję biznesową i teraz czujecie, że czas zagrać w startupowej ekstraklasie?
 • Czy Wasza firma jest w stanie współpracować z jednym z największych polskich przedsiębiorstw?
 • Czy Wasz produkt lub usługa mogą przynieść wartość milionom klientów indywidualnych i korporacyjnych na polskim rynku?

Jeżeli pozytywnie odpowiedzieliście na powyższe pytania, to zapraszamy do wysyłania zgłoszeń do GammaRebels powered by Poczta Polska –  programu akceleracyjnego zorientowanego na potrzeby Poczty Polskiej S.A.

Kogo szukamy?

Najważniejsza jest dla nas oferowana wartość dodana, zarówno w stosunku do działalności Poczty Polskiej, jak również jej klientów, indywidualnych oraz korporacyjnych. Poszukujemy partnerów biznesowych którzy nawiążą długofalową współpracę z Pocztą Polską.

Na jakich obszarach się skupiamy?

Skupiamy się na Krajowych Inteligentnych Specjalizacjach:

 • nr 14: „Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe”
 • nr 15: „Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne”
 • nr 17: „Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych”
 • nr 19: „Inteligentne technologie kreacyjne”

We wniosku aplikacyjnym pokażcie nam, jak jesteście w stanie uzupełnić ofertę i potencjał Poczty Polskiej w następujących obszarach tematycznych:

 • Produkty i usługi, dające nową wartość dla klienta i uzupełniające podstawową działalność Poczty Polskiej
 • Narzędzia marketingowe i komunikacyjne wykorzystujące potencjał Poczty Polskiej
 • Rozwiązania typu e-Government
 • Wsparcie w zakresie logistyki i optymalizacji pracy
 • Rozwiązania cyfrowe dla placówek pocztowych (smart post office)

Jak aplikować?

Nabór do pierwszej rundy akceleracji (obejmującej okres od kwietnia do czerwca 2017) rusza już 3 lutego – tego dnia na naszej stronie internetowej http://hardgamma.com/gammarebels/ pojawi się link do formularza online. Nabór będzie prowadzony przez 2 tygodnie.
Do tego czasu możecie możesz przesłać nam syntetyczny opis dotyczący Waszej oferty na adres: gammarebels@hardgamma.com
Nasz zespół da Wam szybki feedback, który pozwoli zidentyfikować informacje najbardziej istotne z punktu widzenia programu. Skorzystajcie bo warto! Przesyłany do nas syntetyczny opis musi  zmieścić się na 1 stronie A4.

Dlaczego warto aplikować?

Przez 3 miesiące pracy w ramach programu każdy z 10 uczestników otrzyma bezpośredni dostęp do informacji dotyczących potrzeb biznesowych oraz oczekiwań Poczty Polskiej. Wspólnie z osobami odpowiedzialnymi za rozwój biznesu Poczty będziecie mogli przygotować propozycję współpracy z Partnerem oraz zaprezentować się poprzez wdrożenie rozwiązania pilotażowego.
W staraniach wspierać będzie Was m.in. doświadczony zespół HardGamma Ventures, indywidualnie przypisani mentorzy wzmacniający Wasze kompetencje sprzedażowe oraz eksperci w dziedzinach takich jak: prawo, podatki, zarządzanie ryzykiem czy kwestie własności przemysłowej.
Dodatkowo, poprzez uczestnictwo w programie, uzyskacie dostęp do:

 • nawet 200 tys. PLN (non-equity) przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z dostosowaniem Waszego modelu biznesowego oraz produktu lub usługi do oczekiwań Poczty Polskiej
 • wyspecjalizowanych usług doradczych o wartości 50 tys. PLN.

 

 

Wartość projektu GammaRebels powered by Poczta Polska: 5.954.750,00 zł, w tym finansowanie ze środków Unii Europejskiej 5.859.275,00 zł.Okres realizacji projektu: 23 grudnia 2016 – 22 lutego 2018

Projekt GammaRebels powered by Poczta Polska współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020; Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I; Działania 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji; Poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB; Pilotaż Scale UP

EIT Digital ARISE

Meet EIT Digital Accelerator team and speed your company growth.

eit-digital_4cDo you plan to expand your business to international markets or access foreign capital? EIT Digital Accelerator, business partner of HardGamma within ARISE programme, can help you. They are partnering with a massive network of innovation and industry leaders across Europe, so whether you are looking to sell internationally or need access to finance, they’ll be able connect you to the resources you need to grow your business.
Interested? To hear more, join EIT Digital ARISE Open Hours on January 20th. For more information and registration, please visit: http://www.eitdigital.eu/open-hours/ or let us know – we will help you reach the EITD Digital Accelerator team.