Już 3 lutego ruszamy z naborem GammaRebels powered by Poczta Polska, realizowanego w ramach programu Scale UP. Jesteście gotowi do podjęcia wyzwania i zmierzenia się z oczekiwaniami partnera, który ma dostęp do wszystkich klientów w Polsce? Skonsultujcie z nami swoją propozycję jeszcze zanim ruszy nabór.
Na wstępie – zadamy Wam 3 pytania:

 • Czy Wasz zespół zweryfikował już swoją koncepcję biznesową i teraz czujecie, że czas zagrać w startupowej ekstraklasie?
 • Czy Wasza firma jest w stanie współpracować z jednym z największych polskich przedsiębiorstw?
 • Czy Wasz produkt lub usługa mogą przynieść wartość milionom klientów indywidualnych i korporacyjnych na polskim rynku?

Jeżeli pozytywnie odpowiedzieliście na powyższe pytania, to zapraszamy do wysyłania zgłoszeń do GammaRebels powered by Poczta Polska –  programu akceleracyjnego zorientowanego na potrzeby Poczty Polskiej S.A.

Kogo szukamy?

Najważniejsza jest dla nas oferowana wartość dodana, zarówno w stosunku do działalności Poczty Polskiej, jak również jej klientów, indywidualnych oraz korporacyjnych. Poszukujemy partnerów biznesowych którzy nawiążą długofalową współpracę z Pocztą Polską.

Na jakich obszarach się skupiamy?

Skupiamy się na Krajowych Inteligentnych Specjalizacjach:

 • nr 14: „Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe”
 • nr 15: „Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne”
 • nr 17: „Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych”
 • nr 19: „Inteligentne technologie kreacyjne”

We wniosku aplikacyjnym pokażcie nam, jak jesteście w stanie uzupełnić ofertę i potencjał Poczty Polskiej w następujących obszarach tematycznych:

 • Produkty i usługi, dające nową wartość dla klienta i uzupełniające podstawową działalność Poczty Polskiej
 • Narzędzia marketingowe i komunikacyjne wykorzystujące potencjał Poczty Polskiej
 • Rozwiązania typu e-Government
 • Wsparcie w zakresie logistyki i optymalizacji pracy
 • Rozwiązania cyfrowe dla placówek pocztowych (smart post office)

Jak aplikować?

Nabór do pierwszej rundy akceleracji (obejmującej okres od kwietnia do czerwca 2017) rusza już 3 lutego – tego dnia na naszej stronie internetowej http://hardgamma.com/gammarebels/ pojawi się link do formularza online. Nabór będzie prowadzony przez 2 tygodnie.
Do tego czasu możecie możesz przesłać nam syntetyczny opis dotyczący Waszej oferty na adres: gammarebels@hardgamma.com
Nasz zespół da Wam szybki feedback, który pozwoli zidentyfikować informacje najbardziej istotne z punktu widzenia programu. Skorzystajcie bo warto! Przesyłany do nas syntetyczny opis musi  zmieścić się na 1 stronie A4.

Dlaczego warto aplikować?

Przez 3 miesiące pracy w ramach programu każdy z 10 uczestników otrzyma bezpośredni dostęp do informacji dotyczących potrzeb biznesowych oraz oczekiwań Poczty Polskiej. Wspólnie z osobami odpowiedzialnymi za rozwój biznesu Poczty będziecie mogli przygotować propozycję współpracy z Partnerem oraz zaprezentować się poprzez wdrożenie rozwiązania pilotażowego.
W staraniach wspierać będzie Was m.in. doświadczony zespół HardGamma Ventures, indywidualnie przypisani mentorzy wzmacniający Wasze kompetencje sprzedażowe oraz eksperci w dziedzinach takich jak: prawo, podatki, zarządzanie ryzykiem czy kwestie własności przemysłowej.
Dodatkowo, poprzez uczestnictwo w programie, uzyskacie dostęp do:

 • nawet 200 tys. PLN (non-equity) przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z dostosowaniem Waszego modelu biznesowego oraz produktu lub usługi do oczekiwań Poczty Polskiej
 • wyspecjalizowanych usług doradczych o wartości 50 tys. PLN.

 

 

Wartość projektu GammaRebels powered by Poczta Polska: 5.954.750,00 zł, w tym finansowanie ze środków Unii Europejskiej 5.859.275,00 zł.Okres realizacji projektu: 23 grudnia 2016 – 22 lutego 2018

Projekt GammaRebels powered by Poczta Polska współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020; Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I; Działania 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji; Poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB; Pilotaż Scale UP