GammaRebels Poczta Polska

Razem z nami traf

do ponad 40 milionów klientów

Zakończyliśmy zbieranie aplikacji do pierwszej rundy akceleracyjnej GammaRebels powered by Poczta Polska!

Wysłaliście nam ponad 70 zgłoszeń dotyczących wielu aspektów funkcjonowania naszego partnera korporacyjnego Poczta Polska.

Teraz wspólnie z ekspertami biznesowymi ocenimy każdy z projektów pod kątem m.in. jego zgodności ze strategią biznesową Poczty Polskiej i atrakcyjnością modelu współpracy.

Jeżeli chcielibyście zgłosić się do kolejnej rundy akceleracyjnej, to śledźcie naszą stronę – już niedługo (czyli w czerwcu) rozpoczniemy następny nabór projektów!

Rośnij z programem GammaRebels powered by Poczta Polska

W 2017 roku aż 20 polskich startupów otrzyma możliwość nawiązania współpracy z jednym z największych polskich przedsiębiorstw – Pocztą Polską. Dzięki wsparciu merytorycznemu ekspertów HardGamma Ventures, jednego z pionierów polskiego rynku VC, przygotują pilotażową wersję produktu lub usługi.

Dlaczego warto uczestniczyć w programie GammaRebels powered by Poczta Polska?

Poczta Polska S.A. oraz HardGamma Ventures połączyły siły, aby wspólnie wspierać polskie młode mikro- i małe przedsiębiorstwa w budowaniu pozycji rynkowej.

Szeroki zasięg funkcjonowania Poczty Polskiej, dostęp do milionów odbiorców oraz rozwinięta infrastruktura (zarówno tradycyjna, jak i cyfrowa) pozwolą uczestnikom GammaRebels powered by Poczta Polska udowodnić swoją unikalność oraz przejść z fazy start-up do fazy scale-up. Później świat stoi już otworem!

Kiedy rusza akceleracja?

Na Wasze zgłoszenia czekamy od 3 do 22 lutego 2017. Proces selekcji do pierwszej rundy programu zakończy  na początku marca, wtedy też do wybranych startupów wyślemy zaproszenia do udziału w programie.

Pierwsza runda akceleracji potrwa od 3 kwietnia do 30 czerwca. W tym czasie wraz z Pocztą Polską udostępnimy dla Was przestrzeń do pracy zlokalizowaną w centrum Warszawy. Tu także odbywać się będzie większość warsztatów, spotkań oraz sesji doradczych i szkoleniowych.

Program zakończymy, wspólnie z wybranymi uczestnikami, wyjazdem do jednego z zagranicznych centrów innowacji – ważnych ośrodków dla obszarów biznesowych, na których skupia się projekt.

Jakich rozwiązań szukamy?

Wspólnie z ekspertami z Poczty Polskiej poszukujemy rozwiązań, które pozwolą rozszerzyć jej ofertę o produkty lub usługi zwiększające wartość dodaną dla spółki oraz jej klientów.

Bardzo ważna dla nas jest konstrukcja modelu biznesowego. Poszukujemy przedsiębiorstw, które chcą stać się realnym partnerem dla jednego z czołowych graczy na polskim rynku.

Wstępnie wytypowaliśmy następujące obszary potrzeb rozwojowych Poczty Polskiej:

  • produkty i usługi, dające nową wartość dla klienta i uzupełniające podstawową działalność Poczty Polskiej,
  • narzędzia marketingowe i komunikacyjne wykorzystujące potencjał Poczty Polskiej,
  • rozwiązania typu e-Government,
  • wsparcie w zakresie logistyki i optymalizacji pracy,
  • rozwiązania cyfrowe dla placówek pocztowych (smart post office).

Jak możecie aplikować?

Jeśli Wasza oferta obejmuje rozwiązania dla wyżej wymienionych obszarów lub zbliżonych do nich – już 3 lutego ruszamy z rekrutacją poprzez formularz na naszej stronie internetowej. Wnioskodawców, wybranych wspólnie z zespołem Poczty Polskiej, zaprosimy do podpisania umowy akceleracyjnej.

Program skierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorstw, które wdrożyły już swój produkt lub usługę oraz dysponują zespołem z doświadczeniem we współpracy z partnerami biznesowymi.

Masz pytania? Chcesz wstępnie zweryfikować wniosek?

Jak chcemy pomóc uczestnikom?

Eksperci HardGamma Ventures na każdym kroku będą pomagać Wam w procesie budowy oferty przedsiębiorstwa. Posiadamy duże doświadczenie w tworzeniu ram współpracy pomiędzy tradycyjnymi i nowoczesnymi gałęziami biznesu. Naszym celem doprowadzenie Waszego produktu lub usługi do etapu komercjalizacji w partnerstwie z Pocztą Polską.

Zaangażowanie osób odpowiedzialnych za business development w Poczcie Polskiej dostarczy Wam niezbędnej wiedzy o rzeczywistych potrzebach rynku, możliwych grupach docelowych oraz niezbędnych standardach.

Dodatkowo, Wasze wysiłki wspierać będą dwie grupy mentorów:

  • mentorzy kluczowi – których zadaniem będzie wspieranie Was w zakresie zarządzania projektem

oraz

  • mentorzy merytoryczni i doradcy dedykowani takim obszarom, jak: prawo, podatki, zarządzanie ryzykiem czy kwestie własności przemysłowej.

Wisienką na torcie jest 200 tys. PLN, które każdy z uczestników będzie mógł otrzymać na realizowane w ramach GammaRebels powered by Poczta Polska prace w formie wsparcia non-equity. Środki wypłacane będą w transzach, wraz z osiąganiem kolejnych kamieni milowych ustalonych w umowie akceleracyjnej.

loga_programow