GammaRebels Poczta Polska

Razem z nami traf

do ponad 40 milionów klientów

Rośnij z programem GammaRebels powered by Poczta Polska

W 2017 roku aż 20 polskich startupów otrzyma możliwość nawiązania współpracy z jednym z największych polskich przedsiębiorstw – Pocztą Polską. Dzięki wsparciu merytorycznemu ekspertów HardGamma Ventures, jednego z pionierów polskiego rynku VC, przygotują pilotażową wersję produktu lub usługi.

Dlaczego warto uczestniczyć w programie GammaRebels powered by Poczta Polska?

Poczta Polska S.A. oraz HardGamma Ventures połączyły siły, aby wspólnie wspierać polskie młode mikro- i małe przedsiębiorstwa w budowaniu pozycji rynkowej.

Szeroki zasięg funkcjonowania Poczty Polskiej, dostęp do milionów odbiorców oraz rozwinięta infrastruktura (zarówno tradycyjna, jak i cyfrowa) pozwolą uczestnikom GammaRebels powered by Poczta Polska udowodnić swoją unikalność oraz przejść z fazy start-up do fazy scale-up. Później świat stoi już otworem!

Kiedy rusza akceleracja?

Na Wasze zgłoszenia czekamy od 3 do 22 lutego 2017. Proces selekcji do pierwszej rundy programu zakończy  na początku marca, wtedy też do wybranych startupów wyślemy zaproszenia do udziału w programie.

Pierwsza runda akceleracji potrwa od 3 kwietnia do 30 czerwca. W tym czasie wraz z Pocztą Polską udostępnimy dla Was przestrzeń do pracy zlokalizowaną w centrum Warszawy. Tu także odbywać się będzie większość warsztatów, spotkań oraz sesji doradczych i szkoleniowych.

Program zakończymy, wspólnie z wybranymi uczestnikami, wyjazdem do jednego z zagranicznych centrów innowacji – ważnych ośrodków dla obszarów biznesowych, na których skupia się projekt.

Jakich rozwiązań szukamy?

Wspólnie z ekspertami z Poczty Polskiej poszukujemy rozwiązań, które pozwolą rozszerzyć jej ofertę o produkty lub usługi zwiększające wartość dodaną dla spółki oraz jej klientów.

Bardzo ważna dla nas jest konstrukcja modelu biznesowego. Poszukujemy przedsiębiorstw, które chcą stać się realnym partnerem dla jednego z czołowych graczy na polskim rynku.

Wstępnie wytypowaliśmy następujące obszary potrzeb rozwojowych Poczty Polskiej:

  • produkty i usługi, dające nową wartość dla klienta i uzupełniające podstawową działalność Poczty Polskiej,
  • narzędzia marketingowe i komunikacyjne wykorzystujące potencjał Poczty Polskiej,
  • rozwiązania typu e-Government,
  • wsparcie w zakresie logistyki i optymalizacji pracy,
  • rozwiązania cyfrowe dla placówek pocztowych (smart post office).

Jak możecie aplikować?

Jeśli Wasza oferta obejmuje rozwiązania dla wyżej wymienionych obszarów lub zbliżonych do nich – już 3 lutego ruszamy z rekrutacją poprzez formularz na naszej stronie internetowej. Wnioskodawców, wybranych wspólnie z zespołem Poczty Polskiej, zaprosimy do podpisania umowy akceleracyjnej.

Program skierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorstw, które wdrożyły już swój produkt lub usługę oraz dysponują zespołem z doświadczeniem we współpracy z partnerami biznesowymi.

Masz pytania? Chcesz wstępnie zweryfikować wniosek?

Jak chcemy pomóc uczestnikom?

Eksperci HardGamma Ventures na każdym kroku będą pomagać Wam w procesie budowy oferty przedsiębiorstwa. Posiadamy duże doświadczenie w tworzeniu ram współpracy pomiędzy tradycyjnymi i nowoczesnymi gałęziami biznesu. Naszym celem doprowadzenie Waszego produktu lub usługi do etapu komercjalizacji w partnerstwie z Pocztą Polską.

Zaangażowanie osób odpowiedzialnych za business development w Poczcie Polskiej dostarczy Wam niezbędnej wiedzy o rzeczywistych potrzebach rynku, możliwych grupach docelowych oraz niezbędnych standardach.

Dodatkowo, Wasze wysiłki wspierać będą dwie grupy mentorów:

  • mentorzy kluczowi – których zadaniem będzie wspieranie Was w zakresie zarządzania projektem

oraz

  • mentorzy merytoryczni i doradcy dedykowani takim obszarom, jak: prawo, podatki, zarządzanie ryzykiem czy kwestie własności przemysłowej.

Wisienką na torcie jest 200 tys. PLN, które każdy z uczestników będzie mógł otrzymać na realizowane w ramach GammaRebels powered by Poczta Polska prace w formie wsparcia non-equity. Środki wypłacane będą w transzach, wraz z osiąganiem kolejnych kamieni milowych ustalonych w umowie akceleracyjnej.

loga_programow