GammaRebels powered by Poczta Polska

Razem z nami traf

do ponad 40 milionów klientów

NEWS:  Bank Pocztowy dołącza do projektu GammaRabels powered by Poczta Polska w lipcu 2017 r.

Bank Pocztowy dołącza do projektu „GammaRabels powered by Poczta Polska” w lipcu 2017 r. w momencie startu naboru do jego drugiej tury. Celem projektu jest połączenie potencjału startupów z infrastrukturą, doświadczeniem oraz zasobami Banku Pocztowego i Poczty Polskiej. Bank Pocztowy liczy, że otwarcie się na pomysły generowane przez wybrane start-upy pozwoli na rozwój  w zakresie rozwiązań z obszarów bezpieczeństwa, edukacji oraz komunikacji, które ułatwią korzystanie z usług bankowych osobom z wielu względów wykluczonym finansowo. Drugi obszar zaintersowania Banku, to poszukiwanie potencjału produktowego w związku z wdrożeniem dyrektywy PSD2.

 

NEWS:  Zakończyliśmy zbieranie aplikacji do pierwszej rundy akceleracyjnej GammaRebels powered by Poczta Polska!

Wysłaliście nam ponad 70 zgłoszeń dotyczących wielu aspektów funkcjonowania naszego partnera korporacyjnego Poczta Polska.

Teraz wspólnie z ekspertami biznesowymi ocenimy każdy z projektów pod kątem m.in. jego zgodności ze strategią biznesową Poczty Polskiej i atrakcyjnością modelu współpracy.

Jeżeli chcielibyście zgłosić się do kolejnej rundy akceleracyjnej, to śledźcie naszą stronę – już niedługo rozpoczniemy następny nabór projektów!

NEWS:  Rośnij z programem GammaRebels powered by Poczta Polska

W 2017 roku aż 20 polskich startupów otrzyma możliwość nawiązania współpracy z jednym z największych polskich przedsiębiorstw – Pocztą Polską. Dzięki wsparciu merytorycznemu ekspertów HardGamma Ventures, jednego z pionierów polskiego rynku VC, przygotują pilotażową wersję produktu lub usługi.

Dlaczego warto uczestniczyć w programie GammaRebels powered by Poczta Polska?

Poczta Polska S.A. oraz HardGamma Ventures połączyły siły, aby wspólnie wspierać polskie młode mikro- i małe przedsiębiorstwa w budowaniu pozycji rynkowej.

Szeroki zasięg funkcjonowania Poczty Polskiej, dostęp do milionów odbiorców oraz rozwinięta infrastruktura (zarówno tradycyjna, jak i cyfrowa) pozwolą uczestnikom GammaRebels powered by Poczta Polska udowodnić swoją unikalność oraz przejść z fazy start-up do fazy scale-up. Później świat stoi już otworem!

Kiedy rusza akceleracja?

Na Wasze zgłoszenia czekamy od 3 do 22 lutego 2017. Proces selekcji do pierwszej rundy programu zakończy  na początku marca, wtedy też do wybranych startupów wyślemy zaproszenia do udziału w programie.

Pierwsza runda akceleracji potrwa od 3 kwietnia do 30 czerwca. W tym czasie wraz z Pocztą Polską udostępnimy dla Was przestrzeń do pracy zlokalizowaną w centrum Warszawy. Tu także odbywać się będzie większość warsztatów, spotkań oraz sesji doradczych i szkoleniowych.

Program zakończymy, wspólnie z wybranymi uczestnikami, wyjazdem do jednego z zagranicznych centrów innowacji – ważnych ośrodków dla obszarów biznesowych, na których skupia się projekt.

Jakich rozwiązań szukamy?

Wspólnie z ekspertami z Poczty Polskiej i Banku Pocztowego poszukujemy rozwiązań, które pozwolą rozszerzyć jej ofertę o produkty lub usługi zwiększające wartość dodaną dla spółki oraz jej klientów.

Bardzo ważna dla nas jest konstrukcja modelu biznesowego. Poszukujemy przedsiębiorstw, które chcą stać się realnym partnerem dla jednego z czołowych graczy na polskim rynku.

Wstępnie wytypowaliśmy następujące obszary potrzeb rozwojowych Poczty Polskiej:

 • produkty i usługi, dające nową wartość dla klienta i uzupełniające podstawową działalność Poczty Polskiej,
 • narzędzia marketingowe i komunikacyjne wykorzystujące potencjał Poczty Polskiej,
 • rozwiązania typu e-Government,
 • wsparcie w zakresie logistyki i optymalizacji pracy,
 • rozwiązania cyfrowe dla placówek pocztowych (smart post office).
 • rozwiązania małej elektromobilności dla Pracowników Poczty Polskiej

Obszary potrzeb Banku Pocztowego to:

 • rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa, edukacji, komunikacji oraz narzędzi skierowanych do grup wykluczonych z wykorzystania usług bankowych, w szczególności do osób:
  • w wieku emerytalnym, głównie korzystających z bankowości w tradycyjny sposób, oraz
  • o dysfunkcjach wzroku lub słuchu,
 • poszukiwanie potencjału produktowego w związku z wdrożeniem dyrektywy PSD2,
 • rozwiązania analogiczne do poszukiwanych przez Pocztę Polską.

Jak możecie aplikować?

Jeśli Wasza oferta obejmuje rozwiązania dla wyżej wymienionych obszarów lub zbliżonych do nich – 10 lipca ruszamy z rekrutacją poprzez formularz na naszej stronie internetowej. Wnioskodawców, wybranych wspólnie z zespołem Poczty Polskiej i Banku Pocztowego, zaprosimy do podpisania umowy akceleracyjnej.

Program skierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorstw, które wdrożyły już swój produkt lub usługę oraz dysponują zespołem z doświadczeniem we współpracy z partnerami biznesowymi.

Nabór do programu został zakończony

Zakończyliśmy nabór wniosków do programu akceleracyjnego. Obecnie trwa ocena zgłoszeń. Wszystkie firmy, które przesłały nam swoje zgłoszenia zostaną poinformowane o wynikach prac.

Z niecierpliwością oczekujemy na wyłonienie finałowej 11-tki.

loga_programow